ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính % khối lượng các chất trong A

A là hỗn hợp gồm oxit sắt từ , đông II oxit , nhôm oxit . để hòa tan hết 44,3 g A cần 500ml dd H3PO4 1M , nếu lấy 0,7mol hỗn hợp A cho td vs H2 dư ở nhiệt độ cao thì sau pahnr ứng thu đc 21,6g H2O . tính % khối lượng các chất trg A

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 3Fe3O4 + 8H3PO4 --> 6FePO4 +Fe3(PO4)2 +12H2O (1)

  3CuO +2H3PO4 --> Cu3(PO4)2 +3H2O (2)

  Al2O3 +2H3PO4 --> 2AlPO4 + 3H2O (3)

  Fe3O4 +4H2 -to-> 3Fe +4H2O(4)

  CuO +H2-to-> Cu +H2O(5)

  nH3PO4=0,5(mol)

  nH2O=1,2(mol)

  giả sử nFe3O4=x(mol)

  nCuO=y(mol)

  nAl2O3=z(mol)

  =>232x+80y+102z=44,3(I)

  theo (1): nH3PO4=8/3nFe3O4=8/3x(mol)

  theo(2) : nH3PO4=2/3nCuO=2/3y(mol)

  theo(3) : nH3PO4=2nAl2O3=2z(mol)

  => 8/3x+2/3y+2z=0,5(II)

  giả sử số mol các chất trong 0,7 mol hh A gấp k lần 44,3g hh A

  => kx+ky+kz=0,7(III)

  theo(4) : nH2O=4nFe3O4=4kx(mol)

  theo (5) : nH2O=nCuO=ky(mol)

  => 4kx+ky+kz=1,2(IV)

  từ (III,IV)

  =>\(\dfrac{k\left(x+y+z\right)}{k\left(4x+y+z\right)}=\dfrac{0,7}{1,2}\)

  =>\(1,6x-0,5y-0,5z=0\)(V)

  từ(I,II,V)

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,088\left(mol\right)\\y=0,225\left(mol\right)\\z=0,0575\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  ( tự tính %m)

    bởi Nguyễn Trọng Toàn 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWhoahoc_lop9

 

YOMEDIA
1=>1