Tính % khối lượng các chất trong A

bởi Việt Long 27/04/2019

A là hỗn hợp gồm oxit sắt từ , đông II oxit , nhôm oxit . để hòa tan hết 44,3 g A cần 500ml dd H3PO4 1M , nếu lấy 0,7mol hỗn hợp A cho td vs H2 dư ở nhiệt độ cao thì sau pahnr ứng thu đc 21,6g H2O . tính % khối lượng các chất trg A

Câu trả lời (1)

 • 3Fe3O4 + 8H3PO4 --> 6FePO4 +Fe3(PO4)2 +12H2O (1)

  3CuO +2H3PO4 --> Cu3(PO4)2 +3H2O (2)

  Al2O3 +2H3PO4 --> 2AlPO4 + 3H2O (3)

  Fe3O4 +4H2 -to-> 3Fe +4H2O(4)

  CuO +H2-to-> Cu +H2O(5)

  nH3PO4=0,5(mol)

  nH2O=1,2(mol)

  giả sử nFe3O4=x(mol)

  nCuO=y(mol)

  nAl2O3=z(mol)

  =>232x+80y+102z=44,3(I)

  theo (1): nH3PO4=8/3nFe3O4=8/3x(mol)

  theo(2) : nH3PO4=2/3nCuO=2/3y(mol)

  theo(3) : nH3PO4=2nAl2O3=2z(mol)

  => 8/3x+2/3y+2z=0,5(II)

  giả sử số mol các chất trong 0,7 mol hh A gấp k lần 44,3g hh A

  => kx+ky+kz=0,7(III)

  theo(4) : nH2O=4nFe3O4=4kx(mol)

  theo (5) : nH2O=nCuO=ky(mol)

  => 4kx+ky+kz=1,2(IV)

  từ (III,IV)

  =>\(\dfrac{k\left(x+y+z\right)}{k\left(4x+y+z\right)}=\dfrac{0,7}{1,2}\)

  =>\(1,6x-0,5y-0,5z=0\)(V)

  từ(I,II,V)

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,088\left(mol\right)\\y=0,225\left(mol\right)\\z=0,0575\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  ( tự tính %m)

  bởi Nguyễn Trọng Toàn 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan