Tính khối lượng chất kết tủa

bởi Thanh Truc 29/05/2019

cho 26,1 g ba(no2)3 tác dụng với 100 ml h2so4 2M

a) tính khối lượng chất kết tủa

b) tính mh2so4

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Ba\left(NO_3\right)_2}=\dfrac{26,1}{261}=0,1mol\)

  \(n_{H_2SO_4}=0,2mol\)

  Ba(NO3)2+H2SO4\(\rightarrow\)BaSO4+2HNO3

  Tỉ lệ mol \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,2}{1}\rightarrow H_2SO_4\)

  \(n_{BaSO_4}=n_{Ba\left(NO_3\right)_2}=0,1mol\rightarrow m_{BaSO_4}=0,1.233=23,3gam\)

  \(n_{H_2SO_4\left(pu\right)}=n_{Ba\left(NO_3\right)_2}=0,1mol\rightarrow n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,2-0,1=0,1mol\)\(m_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,1.98=9,8gam\)

  bởi Ngọc Bích 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan