Tính hiệu suất phản ứng tạo sắt

bởi My Le 17/05/2019

Bài 46: Tron phòng thí nghiệm điều chế Fe bằng cách dùng H2 khử 16g Fe2O3. Fe điều chế đc p/u với dd H2SO4 loãng dư thu đc 3,36 lít H2 (đktc). Tính hiệu suất p/u tạo Fe.

Câu trả lời (1)

 • Bài 46 :

  Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nH2=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\\nFe2O3=\dfrac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có PTHH 1 :

  \(Fe2O3+3H2-^{t0}\rightarrow2Fe+3H2O\)

  0,1mol..........................0,2mol

  Ta có PTHH 2 :

  \(Fe+H2SO4\rightarrow FeSO4+H2\uparrow\)

  : Theo PTHH 2 ta có :

  \(nFe=\dfrac{0,2}{1}mol>nH2=\dfrac{0,15}{1}mol\) => nFe(dư) , nH2 ( thiếu)

  => H = \(\dfrac{n\left(ch\text{ất}-thi\text{ếu}\right)}{n\left(ch\text{ất}-d\text{ư}\right)}.100\%=\dfrac{0,15}{0,2}.100\%=75\%\)

  bởi trần thị ngọc lan 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • bich thu

  A) cho 11,6g oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thu được sắt nguyên chất va 1 chất khí, cho khí này hấp thụ bởi dung dịch nước vôi trong dư thu được 20g kết tủa. Xđ công thức phân tử oxit sắt

  B) một oxit của nitơ (Y) trong đó tỉ lệ mN : mO =7:4 . Biết tỉ khối Y với CH4 bằng 2,75. Tìm cthh

 • Tran Chau

  Cho 11,2g bột Fe pug vs O2 trong không khí thu đc A.Hs đạt 75%.Chất rắn A pug vs m (g) Hcl 7,3%

  a) tính mHcl

  b) tính tổng khối lượng muối

 • Hoàng My

  cho m g Fe tác dụng với 100g dung dịch HCl 3,65%( vừa đủ) thu được V lít khí(đktc). Tính m và V?

 • Ha Ku

  Cho 10,8 g hỗn hợp kim loại gồm(Mg,Fe) hòa tan hết vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A. cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thì thu được kết tủa B ,đem kết tủa B nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu đc 16 g chất rắn. Tính khối lượng kết tủa B

 • Phạm Khánh Linh

  hòa tan hết 4,176 gam hỗn hợp rắn X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong V (ml) dung dịch HCl 1M , vừa đủ rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,136 gam muối khan. tính V?

 • Bo Bo

  Bài 47: Đun nóng 16,8g bột Fe và 6,4g bột S { k có không khí} thu đc chất rắn A. Hòa tan A bằng dd HCl 2M đủ thoát ra khí B. a, Tính % V các chất trong B.

  b, Tính V HCl cần dùng

 • A La

  Ống chứa 4,72g hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 được đốt nóng rồi cho dòng H2 đi qua đến dư. Sau phản ứng trong ống còn lại 3,92g Fe. Nếu cho 4,72g hỗn hợp ban đầu vào dung dịch CuSO4 và lắc kỹ để phán ứng hoàn toàn, lọc lấy chất rắn, làm khô cân nặng 4,96g. Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp.

 • Bo Bo

  Cho 22,4g sắt vào 200g dd axit clohidric 7,3%

  a) Điều chế được mấy lít H2 (ĐKTC)?

  b) Tính nồng độ % dd sau phản ứng?

  c) Nếu hào tan lượng kim loại trên trong dd H2SO4 đặc có đun nóng thì thu đưcọ mấy ml khí (đktc)?

 • na na

  Hỗn hợp gồm Fe và Mg có khối lượng 8 g đượchòa tan hoàn toàn bởi dung dịch HCl. Dung dịch thu được tác dụng với NaOH dư, kết tủa sinh ra sau phản ứng đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, giảm 2,8 g so với trước khi nung . Tìm khối lượng 2 kim loại trong hỗn hợp ban đầu

 • thủy tiên

  Cho 21,4 g hh X ồm Fe và Al2O3 tác dụng vừa đủ với V l dd HCl 1M, thu đc dd Y và thoát ra 4.48 l khí H2(đktc)

  a)Tính V

  b)Cho 500ml dd NaOH 2M vào dd Y,đc m g kết tủa.Tính m