YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính hiệu suất của phản ứng

Cho Al vào 100ml dd H2SO4 0,5M thu được 5,6 lít khí H2 ở đktc. Tính hiệu suất của phản ứng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 2Al +3H2SO4➡ Al2(SO4)3 +3H2

  nH2SO4=0.1✖ 0.5=0.05 mol

  nH2=5.6/22.4=0.25mol➡ H2 dư

  nH2 phản ứng =0.05➡ VH2 phản ứng là 0.05✖ 22.4=1.12l

  Hiệu suất phản ứng =(1.12/5.6)❌ 100%=20%

    bởi Nguyễn Minh Duy 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON