AMBIENT

Tính hiệu suất của phản ứng

bởi Nguyễn Thanh Hà 01/06/2019

Cho Al vào 100ml dd H2SO4 0,5M thu được 5,6 lít khí H2 ở đktc. Tính hiệu suất của phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2Al +3H2SO4➡ Al2(SO4)3 +3H2

  nH2SO4=0.1✖ 0.5=0.05 mol

  nH2=5.6/22.4=0.25mol➡ H2 dư

  nH2 phản ứng =0.05➡ VH2 phản ứng là 0.05✖ 22.4=1.12l

  Hiệu suất phản ứng =(1.12/5.6)❌ 100%=20%

  bởi Nguyễn Minh Duy 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>