AMBIENT

Tính giá trị của m ( chỉ sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố)

bởi Lê Minh Bảo Bảo 02/06/2019

Nung nóng 16,8g bột sắt trong không khí thu được m gam hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Hòa tan hết m gam X bằng H2SO4đ nóng dư thoát ra 5,6lit SO2(đktc). Tính giá trị của m ( chỉ sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố).

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Fe}=\dfrac{16,8}{56}=0,3mol\)

  Fe+O2\(\rightarrow\)X

  m=16,8+\(m_{O_2}\)

  - Gọi số mol O2 là x mol

  \(n_{SO_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25mol\)

  \(Fe\rightarrow Fe^{3+}+3e\)

  Số mol e nhường=0,3.3=0,9 mol

  \(O_2+4e\rightarrow2O^{-2}\)

  \(S^{+6}+2e\rightarrow S^{+4}\)

  Số mol e nhận= 4x+0,25.2=4x+0,5

  - Ta có; 4x+0,5=0,9 suy ra x=0,1 mol

  m=16,8+0,1.32=20 gam

  bởi Vũ Thiên Long 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>