AMBIENT

Tính CM HCl

bởi Ha Ku 01/06/2019

nhỏ từ từ 200ml dung dịch HCl vào 100ml dung dịch X chứa Na2CO3, K2CO3, NaHCO3 ( trong đó NaHCO3 có chứa CM =1) thu được 1,12(l) CO2( đktc ) và dung dịch Y. Cho dung Ca(OH)2 dư vào dung dịch Y thu dduwcowcj20(g) kết tủa. Tính CM HCl

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi thể tích của dung dịch HCl là V(lít)
  Các phản ứng
  CO32- + H+ → HCO3- (1)
  0,2V → 0,2V
  HCO3- + H+ → CO2 + H2O(2)
  0,05mol ←0,05mol ← 0,05mol
  Sau (1),(2) Số mol HCO3- còn lại là: 0,2V+0,05
  HCO3- + OH- → CO32- + H2O (3)
  0,2mol ← 0,2mol
  Ca2+ + CO32- → CaCO3 (4)
  0,2mol ← 0,2mol
  Do đó, ta có 0,2V+0,05 = 0,2mol suy ra V=0,75
  Tổng số mol HCl là: 0,2V + 0,05 = 0,2.0,75 + 0,05 = 0,2 mol.

  CMHCl = \(\dfrac{0,2}{0,2}=1\left(M\right)\)

  bởi Dương Thanh Phúc 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>