ON
ADMICRO
VIDEO

Tính C% của dd sau phản ứng

Cho 100ml dd H2SO4 20%, biết D=1,13 g/ml tác dụng vs 450 g dd Ba(NO3)2 5,8 %

a) Tính m các chất sau phản ứng

b) Tính C% của dd sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • PTHH: H2SO4 + Ba(NO3)2 --------> BaSO4 +2HNO3

  n H2SO4 = 0,2 mol n Ba(NO3)2 = 0,1 mol

  Xét chất dư : 0,2>0,1 => H2SO4 dư

  Theo pt n Ba(NO3)2 = n BaSO4 = 0,1 mol

  => m BaSO4 = 23,3 gam

  Theo pt 2n Ba(NO3)2 = n HNO3 = 0,2 mol

  => m HNO3 = 12,6 gam

  n H2SO4 dư = 0,1 mol => m H2SO4 dư = 9,8 gam

  b, C% HNO3 = 2,24 %

  C% H2SO4 dư = 1,74 %

    bởi khánh nguyễn 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1