Tính a, b biết a gam Fe tác dụng b gam S được chất rắn X, cho X tác dụng với HCl được 4,48 lít khí?

bởi thu hảo 16/04/2019

Cho a gam Fe td b gam S điều kiện không có O2. Kết thúc không hoàn toàn đem chất rắn thu đc td với Hcl dư thu đc 4,48l hh 2 khí và 3,8g chất rắn k tan. Cho hh khí qua Cu(NO3)2 dư thu đc 9,6g kết tủa
a) tính a và b
b) tìm hiệu suất phản ứng

Câu trả lời (1)

 • Fe+S\(\rightarrow\)FeS(1)

  Fe+2HCl\(\rightarrow\)FeCl2+H2(2)

  FeS+2HCl\(\rightarrow\)FeCl2+H2S(3)

  H2S+Cu(NO3)2\(\rightarrow\)CuS\(\downarrow\)+2HNO3(4)

  - Sau phản ứng (1): sản phẩm gồm FeS tạo thành, Fe và S dư

  - Sau phản ứng (2) ta có : hỗn hợp khí( H2 và H2S), chất rắn không tan là S

  \(n_{khí}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2mol\)

  mS(dư)=3,8 gam\(\rightarrow\)nS=\(\dfrac{3,8}{32}=0,11875mol\)

  - Theo PTHH (4): \(n_{H_2S}=n_{CuS}=\dfrac{9,6}{96}=0,1mol\)

  \(n_{H_2}=0,2-0,1=0,1mol\)

  - Theo PTHH (3): \(n_{FeS}=n_{H_2S}=0,1mol\)

  - Theo PTHH (2): \(n_{Fe}=n_{H_2}=0,1mol\)

  - Theo PTHH (1):

  \(n_{Fe\left(pu\right)}=n_{S\left(pu\right)}=n_{FeS\left(tt\right)}=0,1mol\)

  \(n_{Fe\left(bđ\right)}=0,1+0,1=0,2mol\)\(\rightarrow\)a=\(m_{Fe\left(bđ\right)}=0,2.56=11,2g\)

  \(n_{S\left(bđ\right)}=0,1+0,11875=0,21875mol\)\(\rightarrow\)b=\(m_{S\left(bđ\right)}=0,21875.32=7g\)

  -Do tỉ lệ mol Fe và S theo PTHH (1) là 1:1 và nFe(bđ)<nS(bđ) nên hiệu suất tính theo Fe:

  H=\(\dfrac{n_{Fe\left(pu\right)}}{n_{Fe\left(bđ\right)}}=\dfrac{0,1.100}{0,2}=50\%\)

  bởi Hoàng Thị Thanh Hải 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan