Tìm kim loại A , B . Biết rằng Mb > Ma là 1 đvc

bởi hà trang 18/05/2019

bài 3/ dd A chứa 3.82g hh muối sunfat của 2 kim loại A(kiềm) ; B(kiềm thổ) . Thêm vào A 1 lượng dd BaCl2 đủ thu được 6.99g kết tủa . a) Nếu lọc bỏ kết tủa , lấy nước lọc cô cạn thì thu được mấy gam muối khan . b) Tìm kim loại A , B . Biết rằng Mb > Ma là 1 đvc . Tính khối lượng mỗi muối trong hh đầu=?

Câu trả lời (1)

 • \(A_2SO_4+BaCl_2\rightarrow BaSO_4+2ACl\)

  \(BSO_4+BaCl_2\rightarrow BaSO_4+BCl_2\)

  Theo PTHH: nhỗn hợp A = nBaSO4 = 0,03 (mol)

  \(\Rightarrow\overline{M_{hhA} }=\dfrac{3,82}{0,03}=127,3\)\((g/mol)\)

  \(\Leftrightarrow B+96< 127,3< 2A+96\)

  \(\Leftrightarrow A+1+96< 127,3< 2A+96\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}A+1+96< 127,3\\127,3< 2A+96\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}A< 30,3\\A>15,67\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow A\)\(là \)\(Na\left(23\right)\)

  \(\Rightarrow B=A+1=23+1=24\left(Mg\right)\)

  Trình thế này là quá dễ hiểu rồi đó. Các câu tính toán kia thì tự làm được rồi....phải ko?

  bởi Hoàng Tấn Thiên 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan