AMBIENT

FeCl3--> Fe(OH)3--> Fe2O3?

-->

Thực hiện chuyển hóa Fe--> FeCl3--> Fe(OH)3--> Fe2O3?

bởi Trần Hoàng Mai 23/04/2019

Thực hiện chuỗi biến đổi hóa học sau

a) Fe--> FeCl3--> Fe(OH)3--> Fe2O3--Fe-> FeCl2

b)Mg--> MgO--> MgSO4--> Mg(NO3)2--> Mg(OH)2-->MgCl2

c) MgSO4--> Mg(NO3)2--> Mg(OH)2--> MgCl2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) Fe+Cl3\(\rightarrow\)FeCl3

  FeCl3+3NaOH\(\rightarrow\) Fe(OH)3\(\downarrow\)+3NaCl

  2Fe(OH)3\(\underrightarrow{t^o}\) Fe2O3+3H2O

  Fe2O3+3H2\(\underrightarrow{t^o}\) 3Fe+3H2O

  Fe+2HCl\(\rightarrow\) FeCl2+H2

  b)2Mg+O2\(\underrightarrow{t^0}\) 2MgO

  MgO+H2SO4\(\rightarrow\) MgSO4+H2O

  MgSO4+Ba(NO3)2\(\rightarrow\) BaSO4\(\downarrow\) Mg(NO3)2

  Mg(NO3)2+2NaOH\(\rightarrow\) Mg(OH)2\(\downarrow\) 2NaNO3

  Mg(OH)2+2HCl\(\rightarrow\) MgCl2+2H2O

  c) ý này giống ý b thôi bạn.

  Chúc bạn học tốt!

  bởi SiuNhơn Phác 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>