ADMICRO
UREKA

Sau phản ứng lấy thanh sắt ra khỏi dung dịch làm khô thì khối lượng thanh sắt tăng hay giảm bao nhiêu?

Thả một thanh kim loại Fe vào 100ml dung dịch chứa 2 muối Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 2M.Sau phản ứng lấy thanh sắt ra khỏi dung dịch làm khô thì khối lượng thanh sắt tăng hay giảm bao nhiêu. Hãy giải thích.

{giải cụ thể giùm mình nha}

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Fe + Cu(NO3)2 \(\rightarrow\)Fe(NO3)2 + Cu (1)

  Fe + 2AgNO3 \(\rightarrow\)Fe(NO3)2 + 2Ag (2)

  nCu(NO3)2=0,1.0,5=0,05(mol)

  nAgNO3=0,1.2=0,2(mol)

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  nFe(1)=nCu=nCu(NO3)2=0,05(mol)

  2nFe(2)=nAgNO3=nAg=0,2(mol)

  nFe(2)=0,1(mol)

  mFe tăng(1)=0,05.(64-56)=0,4(g)

  mFe tăng(2)=108.0,2-56.0,1=16

  Vaayh thanh Fe tăng 16+0,4=16,4g

    bởi Phan Minh Trí 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF