AMBIENT

Phản ứng phân hủy muối ở nhiệt độ cao

bởi Thùy Trang 01/06/2019

Cacbon dioxit làm sản phẩm của các p/ư hh sau :

a) Phản ứng phân hủy muối ở nhiệt độ cao

b) Phản ứng trao đổi giữa muối và axit

c) Phản ứng cháy của đơn chất

d) Phản ứng cháy của hợp chất

e) Phản ứng khử oxit kim loại

Dẫn ra các p/ứ hh để minh họa .

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) CaCO3-------->CaO+ CO2↑

  b) Na2CO3+2HCl------>2NaCl+ CO2↑+ H2O

  c) C+ O2 ----> CO2

  d) CH4+ 2O2--------> CO2↑+ 2H2O

  e) CuO + CO---------> Cu +CO2

  bởi Hán Thị Hải Yến 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>