Nhận biết FeCl2, KCL, CuCl2, ZnCl2

bởi My Hien 29/05/2019

Chỉ được dùng dung dịch NaOH làm thuốc thử, nêu phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: FeCl2, KCL, CuCl2, ZnCl2.

Câu trả lời (1)

 • - Trích lần lượt các chất ra mẫu thử

  - Cho dung dịch NaOH vào lần lượt các mẫu thử, mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng xanh là FeCl2 ; xuất hiện kết tủa xanh lơ là CuCl2 ; xuất hiện kết tủa trắng là ZnCl2 còn không xảy ra hiện tượng gì là KCl

  FeCl2 + 2NaOH \(\rightarrow\) Fe(OH)2\(\downarrow\) + 2NaCl

  CuCl2 + 2NaOH \(\rightarrow\) Cu(OH)2\(\downarrow\) + 2NaCl

  ZnCl2 + 2NaOH \(\rightarrow\) Zn(OH)2\(\downarrow\) + 2NaCl

  bởi Nguyễn Kim Chi 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan