AMBIENT

Nếu hòa tan lượng kim loại trên trong dd H2SO4 đặc có đun nóng thì thu được mấy ml khí (đktc)?

bởi Bo Bo 17/05/2019

Cho 22,4g sắt vào 200g dd axit clohidric 7,3%

a) Điều chế được mấy lít H2 (ĐKTC)?

b) Tính nồng độ % dd sau phản ứng?

c) Nếu hào tan lượng kim loại trên trong dd H2SO4 đặc có đun nóng thì thu đưcọ mấy ml khí (đktc)?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Fe + 2HCl \(\rightarrow\)FeCl2 + H2 (1)

  nFe=\(\dfrac{22,4}{56}=0,4\left(mol\right)\)

  mHCl=\(200.\dfrac{7,3}{100}=14,6\left(g\right)\)

  nHCl=\(\dfrac{14,6}{36,5}=0,4\left(mol\right)\)

  Vì \(\dfrac{0,4}{2}< 0,4\) nên Fe dư 0,2 mol

  Theo PTHH ta có:

  \(\dfrac{1}{2}\)nHCl=nH2=0,2(mol)

  VH2=0,2.22,4=4,48(lít)

  b;mFe dư=56.0,2=11,2(g)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nH2=nFeCl2=0,2(mol)

  mFeCl2=0,2.127=25,4(g)

  C% dd FeCl2=\(\dfrac{25,4}{11,2+200-0,2.2}.100\%=12,05\%\)

  c;

  2Fe + 6H2SO4(đ)\(\underrightarrow{t^o}\)Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (2)

  Theo PTHH 2 ta có:

  \(\dfrac{3}{2}\)nFe=nSO2=0,6(mol)

  VSO2=0,6.22,4=13,44(lít)

  bởi Nguyễn Văn Đức 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>