Nếu có thì cần bao nhiêu ml NaOH 1M để trung hòa lượng axit trên ?

bởi Duy Quang 28/04/2019

hòa tan 5,6 gam Fe bằng 100g HCl 14,6%. Sau khi phản ứng thu được khí A và dung dịch B.

a, Tính thể tích A.

b, Trong dung dịch B có chứa axit không? nếu có thì cần bao nhiêu ml NaOH 1M để trung hòa lượng axit trên ?

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\)

  \(n_{HCl}=\dfrac{100.14,6\%}{36,5}=0,4\left(mol\right)\)

  Pt: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

  0,1mol 0,4mol \(\rightarrow\) 0,1mol

  Lập tỉ số: \(n_{Fe}:n_{HCl}=0,1< 0,4\)

  \(\Rightarrow\)Fe hết, HCl dư

  \(V_{H_2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  b) Có

  \(n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,4-0,1=0,3\left(mol\right)\)

  Pt: \(2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

  0,6mol \(\leftarrow\) 0,3mol

  \(V_{NaOH}=\dfrac{0,6}{1}=0,6\left(l\right)=600\left(ml\right)\)

  bởi Phan Thu Ngân 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan