YOMEDIA
IN_IMAGE

Nêu cách nhận biết các dung dịch Na2SO4; KOH; NaCl và HCl?

Câu 1: Nêu cách điều chế SO2 và Al?
Câu 2. Nêu tính chất hóa học của kim loại?
Câu 3: Nêu cách nhận biết các dung dịch Na2SO4; KOH; NaCl và HCl?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Cách điều chế SO2
  Cu+2H2SO4 đặc -t*->CuSO4+SO2^+2H20
  Na2SO3+H2SO4 loãng->Na2SO4+SO2^+H20
  S+O2-t*->SO2^
  2H2S+302->2S02+2H20
  H2S+H2S04 đặc->S+S02+2H20

  Al + 3H2O --------> Al(OH)3 + 3/2H2
  2, pư của muối Al3+ với NH3 : Al3+ + 3NH3 + 3H2O --------> Al(OH)3 + 3NH4+
  Lưu ý : pư Al3+ với base kiềm như KOH , Ba(OH)2 phải khống chế tỉ lệ và thường không có hiệu suất cao
  3, pư của muối aluminat AlO2- với CO2 dư : AlO2- + 2H2O + CO2 ----> Al(OH)3 + HCO3-
  4, pư thủy phân của muối Al2(CO3)3 ( pư thủy phân đặc trưng cho các muối Al không bền : ) VD :: 2Al3+ +3 CO32-+ 3H2O --------> 2Al(OH)3 + 3CO2 hoặc thủy phân Al2S3

    bởi phạm thị khánh linh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON