AMBIENT

Nếu khối lượng của kim loại M trong hỗn hợp bột là 5,4g thì kim loại M là kim loại gì?

bởi hi hi 29/04/2019

có 1hỗn hợp gồm bột sắt và kim loại M(có hoá trị n).nếu hoà tan hết hỗn hợp này trong dung dịch HCl thì thu được 7,84 l khí hidro.nếu cho hỗn hợp bột trên tác dụng với khí clo thì thể tích khí clo cần dùng là 8,4 l .biết số nguyên tử sắt tỉ lệ với số nguyên tử của kim loại M trong hỗn hợp bột bằng 1:4.
a)viết pt phản ứng xảy ra.
b)tính thể tích khí clo đã hoá hợp với kim loại M.
c)xác định hoá trị n của kim loại M.
d)nếu khối lượng của kim loại M trong hỗn hợp bột là 5,4g thì kim loại M là kim loại gì?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • có 1hỗn hợp gồm bột sắt và kim loại M(có hoá trị n).nếu hoà tan hết hỗn hợp này trong dung dịch HCl thì thu được 7,84 l khí hidro.nếu cho hỗn hợp bột trên tác dụng với khí clo thì thể tích khí clo cần dùng là 8,4 l .biết số nguyên tử sắt tỉ lệ với số nguyên tử của kim loại M trong hỗn hợp bột bằng 1:4.
  a)viết pt phản ứng xảy ra.
  b)tính thể tích khí clo đã hoá hợp với kim loại M.
  c)xác định hoá trị n của kim loại M.
  d)nếu khối lượng của kim loại M trong hỗn hợp bột là 5,4g thì kim loại M là kim loại gì?
  BL
  x la số mol sắt
  4x................M
  PT
  *Fe+2HCL=FeCL2+H2
  x=> x
  M + n HCL==M(CL)n + (n/2)H2
  4x=> xn2
  **
  2Fe+3CL2=>2FeCL3
  x=>1.5x
  2M+nCL2==> 2 MCLn
  4x=>xn2
  ==> x+xn2=0.35
  và 1.5x+xn2=0.375
  ==>> x=0.05
  ==>> n=3
  . Neu khoi luong cua M la 5.4 thi M la nhom . tu tinh duoc ma

  bởi Trần Thu Hương 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>