Làm thế nào để trả lời được những câu hỏi này?

bởi Do Vy VyThanh ngày 28/12/2017

Đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO2, H2O, N2. Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, protein ?

Câu trả lời (2)

 • em cứ thấy đốt cháy mà sản phẩm tạo ra có chứa C, N thì kết luận chất đem đốt có chứa y chang các nguyên tố đó. Riêng Oxi thì có thể do trong phân tử chất đốt cháy có hoặc là do oxi cung cấp. 

  với đề bài trên thì X phải có chứa C, N nên chỉ có thể là protein

  bởi Lê Nhật Minh ngày 02/01/2018
  Like (0)
 • Protein bạn ơi

  bởi Tran Thi Hoa Hoa ngày 11/01/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Hidrocacbon

  bởi Đỗ Quang Duy ngày 24/11/2017 |   0 Trả lời

  Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam hỗn hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đậm đặc, bình 2 chứa nước vôi trong có dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 3,6 gam. Ở bình 2 thu được 30 gam kết tủa. Khi hóa hơi A thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6 gam oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định CTPT của A

 • mn ai bít chỉ em vs

  Dùng phương pháp hoá học phân biệt 3 chất lỏng không màu:

  Rượu etylic ; Axit axetic ; dung dịch glucozơ.

 • Cho em hỏi bài toán này với ạ. hic

  Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp gồm hai hợp chất hữu cơ: A (Cn­H2nO) và B (CnH2n+2O), thu được 29,7 gam CO2. Tìm công thức phân tử của A, B và viết công thức cấu tạo mạch hở có thể có của chúng.  

 • Giúp mình với...

  Có 3 muối A,B,C đều là muối của Na thỏa mãn điều kiện:

  - Trong 3 muối chỉ có A là tạo kết tủa khi tác dụng với dung dịch Ba(NO3)2.

  - Trong 3 muối chỉ có muối B và C tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra chất khí.

  - Cả 3 muối khi tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 đều cho kết tủa và sinh ra H2O.

  - Trong 3 muối chỉ B có thể làm nhạt màu dung dịch KMnO4 trong H2SO4.

     Xác định A,B,C, viết các phương trình phản ứng.