Khối lượng dd sau pư tăng hay giảm bao nhiêu gam?

bởi Choco Choco 13/05/2019

Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO2 vào dd chứa 0,25 mol Ca(oh)2. khối lượng đs sau pư tăng hay giảm bao nhiêu gam

Câu trả lời (1)

 • Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O
  0,25..........0,25.....0,25 mol
  => nCO2 (dư) = 0,3 - 0,25 = 0,05 mol
  CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2
  0,05.........0,05 mol
  => nCaCO3 (dư) = 0,25 - 0,05 = 0,2 mol
  => mCaCO3 (dư) = 0,2.100 = 20g
  mdd(giảm) = mCaCO3 - mCO2 = 20 - 0,3.44 = 6,8g

  bởi bùi văn tú 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan