YOMEDIA
ZUNIA12

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi T và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, thu được 8,36 gam CO2. Mặt khác đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hòa lượng NaOH dư, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ hơn 46. Giá trị của m là?

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Hai ancol cùng dãy đồng đẳng có phân tử khối trung bình nhỏ hơn 46 → Có ancol là CH3OH

  Vậy 2 ancol là ancol no, đơn chức, mạch hở.

  Ta có: nNaOH= 0,1 mol và nHCl= 0,02 mol → nNaOH đã pứ= 0,1- 0,02= 0,08 mol → naxit= 0,5.nNaOH= 0,04 mol

  Quy đổi hỗn hợp X thành:

  CnH2n+2-2kO4: 0,04 mol

  CmH2m+2O: 0,05 mol

  H2O: -x mol

  Vậy khi đó nCO2= 0,04n + 0,05m= 0,19 mol → 4n + 5m= 19

  Do n≥2 và 14m + 18 < 46 → m <2 nên n=3 và m= 1,4 là nghiệm duy nhất.

  Vậy axit là HOOC-CH2-COOH 0,04 mol; Y gồm CH2(COONa)2: 0,04 mol và NaCl: 0,02 mol

  →mY= 0,04.148 + 0,02.58,5=7,09 gam

    bởi Lê Minh Trí 30/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON