AMBIENT

Hoàn thành PTHH trong các trường hợp Magiê oxit và axit nitric

bởi Bánh Mì 01/06/2019

Hoàn thành PTHH trong các trường hợp sau :

1) Magiê oxit và axit nitric

->

2) Đồng ( II ) hidroxit và axit clohidric

->

3) Natri cacbonat và axit clohidric

->

4) Sắt từ oxit và axit clohidric

->

5) Kẽm và axit sunfuric loãng

->

6) Sắt từ oxit và axit sunfuric loãng

->

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1. MgO + 2HNO\(_{3}\) -> Mg(NO\(_{3})_{2}\) +H\(_{2}O\)

  2. Cu(OH)\(_{2}\) + 2HCl -> CuCl\(_{2}\) + 2H\(_{2}\)O

  3. Na\(_{2} \)CO\(_{3}\) + 2HCl -> 2NaCl + H\(_{2}\)O + CO\(_{2} \) (vì H\(_{2}\)CO\(_{3} \) là 1 axit yếu nên sẽ bị phân hủy thành H\(_{2}\)O + CO\(_{2}\))

  4. Fe\(_{3} \)O\(_{4}\) + 8HCl -> FeCl\(_{2}\) + 2FeCl\(_{3}\) + 4H\(_{2}\)O

  5. Zn + H\(_{2}\)SO\(_{4}\) -> ZnSO\(_{4}\) + H\(_{2}\)

  6. Fe\(_{3}\)O\(_{4}\) + 4H\(_{2}\)SO\(_{4}\) -> FeSO\(_{4}\) + Fe(SO\(_{4}\))\(_{3}\) + 4H\(_{2}\)O

  bởi Hoàng Kim 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>