Giá trị của V là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Hạ Lan 25/04/2019

Cho 2,32 g hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong đó số mol FeO bằng Fe2O3) tác dụng vừa đủ với V lít dd HCl 1M. Giá trị của V là

Câu trả lời (1)

 • Theo đề số mol FeO bằng Fe2O3=> Qui đổi hỗn hợp thành Fe3O4

  \(n_{Fe_3O_4}=0,01\left(mol\right)\)

  \(Fe_3O_4\left(0,01\right)+8HCl\left(0,08\right)\rightarrow FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O\)

  Theo PTHH: nHCl = 0,08 (mol)

  \(\Rightarrow V=\dfrac{0,08}{1}=0,08\left(l\right)\)

  bởi Nguyễn Yến 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan