AMBIENT

Chứng minh HCl dư

bởi Dương Quá 01/06/2019

cho 3,78g hỗn hợp gồm Mg,Al vào 250ml dd HCl 2M

chứng minh hcl dư

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Mg + 2HCl ---> MgCl2 + H2;

  x---------2x

  2Al + 6HCl -->2 AlCl3 + 3H2;

  y---------3y

  ta có: nHCl= 0,25*2= 0,5 (mol)

  Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg, Al trong hỗn hợp

  ta có 24x + 27y= 3,78

  => 24x + 24y < 3,78

  => 3x + 3y < 0,4725

  ta có n HCl pư= 2x+ 3y

  2x+ 3y < 3x+ 3y< 0,4725< 0,5

  => 2x+ 3y< 0,5

  => nHCl pư < nHCl dùng

  => HCl dừng dư

  bởi nguyễn thị ái linh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>