ADMICRO
VIDEO

Tính mPolime thu được khi trùng hợp 5,6 lít C2H4 biết H% = 90%?

Câu 1: Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (đktc). Hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là
A. 7,3gam. B. 4,3gam. C. 5,3gam. D. 6,3 gam.
Câu 2: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?
A. Poli(vinyl clorua). B. Tơ nitron. C. Tơ tằm. D. Tơ nilon -6,6.
Câu 3: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?
A. Tinh bột. B. Saccarozơ. C. Protein. D. Glucozơ.
Câu 4: Một hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức, mạch hở X, Y (MX < MY). Đun nóng 12,5 gam hỗn hợp A với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,6 gam hỗn hợp B (gồm 2 ancol no, đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvC) và hỗn hợp hai muối Z. Đốt cháy 7,6 gam B thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X, Y trong hỗn hợp A lần lượt là
A. 59,2%; 40,8%. B. 40,8%; 59,2%. C. 66,67%; 33,33%. D. 50%; 50%.
Câu 5: Một loại polietilen có phân tử khối là 50000. Hệ số polime hóa trung bình của loại polietilen đó là
A. 1230. B. 920. C. 1786. D. 1529.
Câu 6: Đồng phân của glucozơ là
A. tinh bột. B. xenlulozơ. C. fructozơ. D. saccarozơ.
Câu 7: Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là
A. metyl amin. B. alanin. C. axit glutamic. D. lysin.
Câu 8: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là
A. dung dịch NaCl. B. dung dịch NaOH.
C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. D. dung dịch HCl.


Câu 9: Xét sơ đồ: Glyxin  A  X .
X có cấu tạo là
A. H2NCH2COONa. B. ClH3NCH2COOH. C. ClH3NCH2COONa. D. H2NCH2COOH.
Câu 10: Poli(vinyl clorua) có công thức là
A. (-CH2-CHCl-)n. B. (-CH2-CHBr-)n. C. (-CH2-CHF-)n. D. (-CH2-CH2-)n.
Câu 11: Cho một mẩu Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xẩy ra là
A. có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, kết tủa không tan.
B. có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan.
C. dung dịch mất màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ.
D. dung dịch có màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ.
Câu 12: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 80%. Lấy toàn bộ khí CO2 thu được cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 33,75 gam. B. 27,0 gam. C. 22,5 gam. D. 67,5 gam.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Khó quá bạn ơi !!!bucminh

      bởi Hoang Thi Thu 31/07/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON