YOMEDIA

Tính m Mg biết nó tác dụng đủ với 0,125 mol Cu(NO3)2 ?

bởi Anh Pham 08/07/2019

Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0.05 mol AgNO3 và 0.125 mol Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được 9,72 gam kết tủa và dung dịch X chứa hai muối. Tách lấy kết tủa thêm tiếp 4,2g bột sắt vào dung dịch X, khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,68g kết tủa. m = ?

 

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Dung dịch X gồm 2 muối là Mg(NO3)2 và Cu(NO3)2 dư
  m tăng = mCu - mFe = 4,68 - 4,2 = 0,48 (g)
  => nCu = nCu(NO3)2 dư = 0,48/(64 - 56) = 0,06 mol
  => nCu(NO3)2 pứ = 0,125 - 0,06 = 0,065 mol
  => nMg(NO3)2 = (0,05 + 0,065.2)/2 = 0,09 mol
  Khối lượng kết tủa bằng mAg + mCu + mMg dư = 9,72 g
  => nMg dư = 9,72 - 0,05.108 - 0,065.64 = 0,16 (g)
  => m = 0,09.24 + 0,16 = 2,32 (g)

  bởi Phượng Ca 08/07/2019
  Like (3) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA