YOMEDIA

Tính khối lượng muối sunfat tạo thành

1. Hòa tan 10,2g hỗn hợp Mg và Al trong H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít H2. Tính khối lượng muối sunfat tạo thành.

2. Hòa tan 10,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí A(đktc) và 1,54g chất rắn B và dung dịch C. Cô cạn dung dịch C thu được khối lượng gam muối , khối lượng có giá trị là :

3. Cho 2,81g hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3 , MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300ml dd H2SO4 0,1M. cô cạn dd sau pản ứng . Khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là bao nhiêu???

----- có ai biết bài nào thì giúp mình vs ạ , thnks nhìu

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Bài 2: nHCl = 0,35

  1,54g không tan trong dd axit HCl là Cu

  => mKL phản ứng là: 10,14 - 1,54 = 8,6g

  => mmuối = 8,6 + 0,35.71 = 33,45g

  Bài 3: \(nH_2SO_4=0,03\left(mol\right)\Rightarrow m=0,03.98=2,94\)

  PTHH: \(Fe_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

  \(MgO+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O\)

  \(ZnO+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2O\)

  \(nH_2O=0,03\left(mol\right)\) (theo pt)

  \(\Rightarrow mH_2O=0,54g\)

  Áp dụng định luật bảo toàn:

  => m muối sunfat = 2,81 + 2,94 - 0,54 = 5,21

    bởi nguyễn nhật tân 06/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA