ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm CTHH của este biết xà phòng hóa 22,2g este cần dùng 300 lít NaOH 1M?

Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp hai este đơn chức, no, mạch hở là đồng phân của nhau cần dùng 300 ml NaOH 1M. Công thức cấu tạo của hai este là:
A. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.
B. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.
C. CH3COOC2H3 và C2H3COOCH3.
D. C2H5COOC2H5 và CH3COOC3H7.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có công thức dạng chung của este cần tìm là: \(RCOOR'\)hay \(C_nH_{2n}O_2\) \(\left(n\ge2\right)\)

  Theo đề là este no đơn chức mạch hở nên khi tác dụng với NaOH có tỉ lệ số mol sẽ là 1: 1

  PTHH có được \(RCOOR'\left(0,3\right)+NaOH\left(0,3\right)\rightarrow RCOONa+R'OH\)

  nNaOH = 0,3 (mol)

  => nRCOOR' = 0,3 (mol)

  => \(M_{RCOOR'}=\dfrac{22,2}{0,3}=74\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

  \(\Leftrightarrow C_nH_{2n}O_2=74\)

  \(\Leftrightarrow n=3\)

  Vậy công thức phân tử của este no đơn chức cần tìm sẽ là \(C_3H_6O_2\)

  \(\Rightarrow Chon\)\(\text{B. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. }\)

    bởi Đinh Thị Thương 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1