AMBIENT

Phần trăm khối lượng của Mg là bao nhiêu?

bởi Phan Thiện Hải 08/10/2018

cho 11.2 lit hon hop khi X (dkc) gom CL2 va O2 tac dung vua du voi 16.98 g hon hop Y gom Mg va Al thu duoc 42.34 g hon hop Z gom MgCl2 ;MgO;AlCl3va Al2O3.Phan tram the tich Oxi trong X la;phan tram khoi luong Mg trong Y la

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • bạn có: m Cl2 + m O2 = 42,34 - 16,98 = 25,36 g

  gọi n Cl2 là x và n O2 là y

  => x + y = 0,5

  71x + 32y = 25,36

  => x= 0,24 , y = 0,26

  => %Cl2 = 52%

  gọi số mol của Mg là a và Al là b

  => bảo toàn e => 2a + 3b = 0,24.2 + 0,26.4 =1,52

  24a + 27b = 16,98

  => a = 0,55, b = 0,14

  => % Mg = 77,74 %

  bởi Kiều THU 08/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>