ADMICRO
VIDEO

Đun nóng 0,1 mol este no, đơn chức mạch hở X với 30 ml dung dịch 20% (D = 1,2 g/ml) của một hiđroxit kim loại kiềm A. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hoá, cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá bởi CuO thành sản phẩm có khả năng phản ứng tráng bạc. Đốt cháy chất rắn Y thì thu được 9,54 gam muối cacbonat, 8,26 gam hỗn hợp CO2 và hơi nước. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOCH3     

B. CH3COOC2H5      

C. HCOOCH3     

D. C2H5COOCH3

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • X là este no, đơn chức, mạch hở : CnH2n+1COOCmH2m+1 ( 0 < n; 1 < m)

  Ta có: nX = nNaOH (pư) = nZ = 0,1 mol → MZ = 14m + 18 = 4,6 : 0,1 = 46 → m = 2

  Mặt khác:

  \(nA = \frac{{30.1,2.20}}{{100.({M_A} + 17)}} = 2.\frac{{9,54}}{{2{M_A} + 60}}\) → MA = 23 → A là Na Þ nNaOH (ban đầu) = 7,2 : 40 = 0,18 mol

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {C_n}{H_{2n + 1}}COONa:0,1mol\\
  NaOH:0,18 - 0,1 = 0,08mol
  \end{array} \right.\) → \(\left\{ \begin{array}{l}
  N{a_2}C{O_3}\\
  C{O_2}\\
  {H_2}O
  \end{array} \right.\)

  Vậy:    mY + mO= mNa2CO3 + mCO2 + mH2

  Hay  0,1(14n+68) + 0,08.40 + \(\frac{{(3n + 1)}}{2}.0,1.32\) = 9,54 + 8,26 → n = 1

  → X : CH3COOCH3  → đáp án A

    bởi Nguyễn Vũ Khúc 15/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON