ON
YOMEDIA
VIDEO

Để đánh giá độ nhiễm bẩn H2S không khí của một nhà máy, người ta tiến hành lấy 2 lít không khí rồi sục qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được 0,3585mg chất kết tủa mà đen. Vậy hàm lượng H2S trong không khí của nhà máy này là:

A. 3.10-2 mg/l

B. 2,55.10-2 mg/l

C. 2,8.10-2 mg/l

D. 5,1.10-2 mg/l

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • nPbS = 0,3585.10-3/239 = 1,5.10-6 mol

  Pb(NO3)2 (1,5.10-6) + H2S → PbS↓ (1,5.10-6) + 2HNO3

  mH2S = 1,5.10-6.34 = 5,1.10-6 g

  Hàm lượng H2S = 5,1.10-6/2 = 2,55.10-5 g/l = 2,55.10-2 mg/l

  → Đáp án B

    bởi trang lan 10/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1