RANDOM
VIDEO

Cho một luồng khí CO đi qua ống đựng 0,01 mol FeO và 0,03 mol Fe2O3 (hỗn hợp A) đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 4,784 gam chất rắn B gồm 4 chất. Hoà tan chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,6272 lít H­2 (đktc). Tính số mol oxit sắt từ trong hỗn hợp B. Biết rằng trong B số mol oxit sắt từ bằng 1/3 tổng số mol sắt (II) oxit và sắt (III) oxit.

A. 0,006

B. 0,008

C. 0,01

D. 0,012

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (3)

 
 
 
 • Hỗn hợp A \(\left\{ \begin{array}{l}
  FeO & :0,01\,\,mol\\
  F{e_2}{O_3} & :0,03\,\,mol
  \end{array} \right.\) + CO  →  4,784 gam B (Fe, Fe2O3, FeO, Fe3O4) tương ứng với số mol là: a, b, c, d (mol).

  Hoà tan B bằng dung dịch HCl dư thu được \({n_{{H_2}}} = 0,028\) mol.

  Fe  +  2HCl  →  FeCl  +  H2

  → a = 0,028 mol.                                (1)

  Theo đầu bài: \({n_{F{e_3}{O_4}}} = \frac{1}{3}\left( {{n_{FeO}} + {n_{F{e_2}{O_3}}}} \right)\)   →     (2)

  Tổng mB là:     (56.a + 160.b + 72.c + 232.d) = 4,78 gam.     (3)

  Số mol nguyên tử Fe trong hỗn hợp A bằng số mol nguyên tử Fe trong hỗn hợp B. Ta có:

  nFe (A) = 0,01 + 0,03.2 = 0,07 mol

  nFe (B) = a + 2b + c + 3d

  → a + 2b + c + 3d = 0,07                    (4)

  Từ (1, 2, 3, 4)  →  b = 0,006 mol

  c = 0,012 mol

  d = 0,006 mol   

  Đáp án A.

    bởi Nguyễn Thị Thanh 22/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Trí Hùng 05/08/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Thị Hồng Ánh 08/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)