Axit tác dụng với oxit kim loại trước hay kim loại trước?

bởi Sam sung 06/10/2018

axit tác dụng với oxit kim loại trước hay kim loại trước ạ ???

Câu trả lời (1)

 • Thường thì sẽ xảy ra đồng thời.

  bởi Trần Trung 06/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Dương Minh Tuấn

  Oxi hóa một kim loại hóa trị II được 4g oxit. Lượng oxit này có thể tác dụng hoàn toàn với 100ml dung dịch HCl 2M. Xác định tên kim loại và khối lượng kim loại đã phản ứng

 • Quế Anh

  Cho 12.8g kim loại M tác dụng vừa đủ với 110g dd hno3 đặc thu đc 94,4g dd muối và V lít khí no2(đktc)

  a.xác định tên kim loại

  b.tính % dd hno3 đã dùng

  Mn giúp mk vs

 • Lan Anh

  Cho 4,8g kim loại R có hoá trị 2 tận hoàn toàn trong dd HNO3 loãng thu được 1,12 lít khí NO duy nhất. Kim loại R là. Giúp mình nhé các bạn

 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Ngâm một cây đinh sắt sạch vào 100ml dung dịch AgNo3 1M , sau khi phản ứng kết thúc , lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch , rửa sạch làm sấy khô khối lượng đinh sắt tăng thêm n gam . Giá trị của m

 • hà trang

  hòa tan a gam hỗn hợp kim loại R hóa trị II vào dd HCl thu được dd X.để trung hòa vừa hết X cần 64 gam NaOH 12,5%.Phản ứng tạo dung dịch Y chứa 4,68% khối lượng NaCl và 13,3% khối lượng RCl2.Cho tiếp lượng dư NaOH vào Y lọc kết tủa tạo thành đem nung đến khối lượng không đổi thu đươc 14g chất rắn .Xác định R

 • Mai Trang

  Cho 2,4g Mg tác dụng với 200ml đ HCL. 1,5g M . Tính Vh2 thu được ở đktc. Tính nồng độ các chất trong dd sau phản ứng

 • Lê Vinh

  Cho 19,2g một kim loại A tác dụng hết với dung dịch HNO3 2M thu được 4,48 lít khí NO ( đktc, sản phẩm khử duy nhất) Tìm A, tính khối lượng muối và thể tích dung dịch HNO3 cần dùng?

 • Lê Thánh Tông

  Mọi người giúp mình với mình đang cần gấp:

  Hai mẫu bột kim loại, 1 mẫu là Mg, 1 mẫu là Al, có khối lượng bằng nhau. Cho mẫu Mg vào một bình và mẫu Al vào bình khác, với mỗi bình đều chứa 400 ml dd HCl 2M, thấy bột kim loại đều tan hoàn toàn. Chia mỗi dung dịch thu được thành 2 phần bằng nhau, lấy một phần từ mỗi dung dịch đem cô cạn cẩn thận, thu được 2 muối rắn khan có khối lượng khác biệt nhau là 2.76 g. tính khối lượng m. Một nửa dung dịch còn lại được thêm 100 ml dd NaOH 4.5M, thấy xuất hiện kết tủa, lọc nung kết tủa đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng các chất sau khi nung. Viết phương trình hóa học

 • Nguyễn Vũ Khúc

  Câu 1 :

  Cho 200 gam dung dịch NaOH 4% tác dụng vừa đủ với dung dịch axit H2SO4 0,2M.

  a) Tính thể tích dung dịch axit cần dùng ?

  b) Biết khối lượng của dung dịch axit trên là 510 gam. Tính nồng độ % của chất có trong dung dịch sau phản ứng?

  Câu 2:

  Cho 11,2 gam Fe vào 200ml dung dịch axit sunfuric nồng độ 3M. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch không đổi )?

  Câu 3 :

  Hòa tan 6 gam Magie oxit (MgO) vào 50ml dung dịch H2SO4 ( có d=1,2 g/ml ) vừa đủ.

  a) Tính khối lượng axit H2SO4 đã phản ứng ?

  b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 axit trên ?

  c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng ?

  Câu 4 :

  Trung hòa 200ml dung dịch axit sunfuric 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

  a) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng?

  b) Dùng dung dịch KOH 5,6 % để trung hòa dung dịch axit trên. Tính thể tích dung dịch KOH phải dùng biết dung dịch có d = 1,045 g/ml.

  Câu 5:

  Hòa tan 1,6 gam đồng (II) oxit trong 100 gam dung dịch axit HCL 3,65 %.

  Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được ?

  Giup mình với ạ !!!

 • Dương Minh Tuấn

  Ngâm một lá lim loại có khối lượng 50g trong dung dịch HCl đến khi có 336ml khí H2 ĐKTC thoát ra thì khối lượng lá kim loại giảm 1.68%. Kim loại đó là

  A. Mg

  B.Fe

  C.Al

  D.Ba

  Giải cụ thể ra giúp mình với luôn nha ♡♡♡