Cho 16g hỗn hợp X gồm Fe và Mg

bởi đỗ thị tường vy ngày 06/02/2018

Câu 1: Cho 16g hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thì thu được 8,96lit khí ở đktc. Vậy khối lượng của Fe và Mg trong hỗn hợp trên lần lượt là:

Câu trả lời (1)

 • gọi số mol của ng và fe lần lượt là :x,y mol

  pthh: mg+2hcl->mgcl2+h2

           x                         x

  fe+2hcl->fecl2+h2

  y                       y

  theo đề ta có:

  24x+56y=16

  x+y=8,96/22,4=0,4

  dung máy tinh xach tay giai hai phương trình trên ta được:

  x=0.2 và y=0,2->mMg=4,8->mFe=11,2

  bởi lê thị diệu linh diệu linh ngày 07/02/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan