ON
YOMEDIA
VIDEO

Change the sentences into reported speech

1. try your best to improve your pronunciation , Nam " The teacher said

- The teacher asked......................

2. " wait here under the tree until the rain stops , "

- He asked them ...................................

3. 'don't put your elbows on the table , "

- She told the boy ...................................

4. " Bring it back if it doesn't fit . " He told her

- he told ................................

5. "Don't try to open it . " She said to us

- She told .................................

6. " Finish your homework as possible " Isaid to her

- I told .......................................

7. " shut the door but don't lock it . " He said to us

- He told......................................

8. " Listen to me and don't make a noise . " said the teacher to his students

- The teacher .................................

9. " turn off the TV when you are out " she said to me

- she .........................

10. Nga said to him : " i hopen i can talk to people all over the world . "

- Nga told ......................................

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. try your best to improve your pronunciation , Nam " The teacher said

  - The teacher asked...........Nam to try his best to improve his pronunciation...........

  2. " wait here under the tree until the rain stops , "

  - He asked them ................to wait there under the tree until the rain stopped...................

  3. 'don't put your elbows on the table , "

  - She told the boy ..................not to put his elbows on the table.................

  4. " Bring it back if it doesn't fit . " He told her

  - he told ................her to bring it back if it didn't fit................

  5. "Don't try to open it . " She said to us

  - She told .................us not to try to open it................

  6. " Finish your homework as possible " Isaid to her

  - I told ...................her to finish her homework as soon as possible....................

  7. " shut the door but don't lock it . " He said to us

  - He told...................us to shut the door but not to lock it...................

  8. " Listen to me and don't make a noise . " said the teacher to his students

  - The teacher ...............told his students to listen to him and not to make a noise..................

  9. " turn off the TV when you are out " she said to me

  - she .............told me to turn off the TV when I was out............

  10. Nga said to him : " i hopen i can talk to people all over the world . "

  - Nga told ..................him that she hoped she could talk to people all over the world....................

    bởi Nguyen Van Anh 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1