Học Kì 2

 • Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

  Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
  Phạm trù ở đây gần giống khái niệm nhưng nó không phải là khái niệm. Phạm trù chỉ khái niệm những cái chung nhất, bao quát nhất, phổ biến nhất còn khái niệm chỉ những cái cụ thể và phạm trù đạo đức học cũng vậy. Để hiểu rõ về phạm trù đạo đức học chúng ta sẽ tìm hiểu về bài học hôm nay.   

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

  Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
  Hoc247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình giúp các em hiểu được thế nào là tình yêu, tình yêu chân chính, hôn nhân - gia đình là gì? Biết được các đặc trưng tốt đẹp, tiến bộ của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay, chức năng cơ bản của gia đình. Hiểu được các mối quan hệ trong gia đình và trách nhiệm của các thành viên, mối quan hệ giữa tình yêu, hôn nhân và gia đình. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Công dân với cộng đồng

  Bài 13: Công dân với cộng đồng
  Trong xã hội muốn duy trì cuộc sống của mình con người phải lao động, phải liên hệ với người khác và với cả cộng đồng. Không một ai hay một cá nhân nào có thể sống tách biệt với cộng đồng và xã hội. Mỗi cá nhân là một thành viên là một tế bào của xã hội. Do đó giữa cá nhân và cộng đồng phải gắn kết mật thiết với nhau. Vậy cộng đồng là gì? Mối quan hệ giữa công dân với cộng đồng như thế nào? Công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm như thế nào đối với cộng đồng. Để trả lời được câu hỏi đó. Mời tất cả các em học sinh chúng ta cùng tìm hiểu bài học này: Bài 13: Công dân với cộng đồng

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc

  Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc
  Bài học này giúp các em hiểu được lòng yêu nước là như thế nào và các biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước Việt Nam. Nhận thức đúng về lòng yêu nước. Biết yêu quý, tự hào về quê hương, đất nước, dân tộc. Mời các em học sinh cùng tìm hiểu: Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

  Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
  Học xong bài này các em cần nắm được một số vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay như ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số và các bệnh hiểm nghèo, thấy được trách nhiệm của công dân và học sinh trong việc tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng của bản thân để góp phần giải quyết một số vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này: Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết