RANDOM

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 8 Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Quan hệ sản xuất
  • B. Tư liệu sản xuất
  • C. Công cụ lao động
  • D. Đối tượng lao động
  • A. Điều kiện địa lý
  • B. Của cải tự nhiên
  • C. Nguồn năng lượng
  • D. A, B, C
   
   
  • A. Môi trường tự nhiên
  • B. Dân số
  • C. Phương thức sản xuất
  • D. A, B, C
  • A. Đất trồng
  • B. Con trâu
  • C. Người nông dân
  • D. Cái cày
  • A. Tư liệu sản xuất
  • B. Đối tượng lao động
  • C. Lực lượng sản xuất
  • D. Tư liệu lao động
 • Câu 6:

  Phương thức sản xuất được tạo thành từ các yếu tố nào?

  • A. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
  • B. Người lao động và tư liệu sản xuất.
  • C. Tư liệu lao động và đối tượng lao động.
  • D. Người lao động và đối tượng lao động.
 • Câu 7:

  Trong các yếu tố của lực lượng sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

  • A. Công cụ lao động.
  • B. Người lao động.
  • C. Đối tượng lao động.
  • D. Tư liệu lao động.
 • Câu 8:

  Trong các yếu tố của tư liệu sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

  • A. Công cụ lao động.
  • B. Người lao động.
  • C. Đối tượng lao động.
  • D. Tư liệu lao động.
 • Câu 9:

  Trong các yếu tố của quan hệ sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

  • A. Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.
  • B. Quan hệ trong tổ chức và quản lí sản xuất.
  • C. Quan hệ trong phân phối sản phẩm.
  • D. Cả A, B, C.
 • Câu 10:

  Hiện tượng trọng nam khinh nữ nói đến yếu tố nào của ý thức xã hội?

  • A. Tâm lí xã hội
  • B. Tâm lí giai cấp.
  • C. Hệ tư tưởng.
  • D. Hệ giai cấp.
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)