ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ 1 tấn nước mía chứa 15% saccarozơ có thể thu được a kg saccarozơ (biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%). Giá trị của a là

  • A. 150.
  • B. 120.
  • C. 130.
  • D. 100.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khối lượng saccarozơ chỉ chiếm 15% của 1 tấn mía nên khối lượng của nó là:

  \({m_{{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}}} = 1.\frac{{15}}{{100}} = 0,15\) (Tấn)

  Vì hiệu suất thu hồi saccarozơ chỉ đạt 80% nên giá trị a là:

  \({m_{{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}}}' = 0,15.\frac{{80}}{{100}} = 0,12\) (Tấn) = 120 kg

  Đáp án B

   

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5733

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON