YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Từ 1 tấn nước mía chứa 15% saccarozơ có thể thu được a kg saccarozơ (biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%). Giá trị của a là

  • A. 150.
  • B. 120.
  • C. 130.
  • D. 100.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khối lượng saccarozơ chỉ chiếm 15% của 1 tấn mía nên khối lượng của nó là:

  \({m_{{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}}} = 1.\frac{{15}}{{100}} = 0,15\) (Tấn)

  Vì hiệu suất thu hồi saccarozơ chỉ đạt 80% nên giá trị a là:

  \({m_{{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}}}' = 0,15.\frac{{80}}{{100}} = 0,12\) (Tấn) = 120 kg

  Đáp án B

   

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5733

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF