YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được dung dịch saccarozơ và glucozơ? 

  • A. Dung dịch H2SO4 loãng.
  • B. Dung dịch NaOH.
  • C. Dung dịch AgNO3 /NH3.
  • D. Na kim loại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   Thuốc thử dùng đe·phân biệt được dung dịch saccarozơ và glucozơ là AgNO3/NH3

  - Glucozo: Kết tủa màu trắng bạc (Ag)

  - Saccarozơ: Không có hiện tượng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5728

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON