ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Tính chất hóa học của oxit và axit - Hóa học 9

Nếu các em có những khó khăn nào về kiến thức cũng như các kĩ năng tiến hành thí nghiệm phần bài Hóa học 9 Bài 6 Tính chất hóa học của oxit và axit các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (21 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1