YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 158 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 158 sách GK Hóa lớp 9

Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:

a) (- C6H10O5 -)n → C6H12O6 hiệu suất 80%.

b) C6H12O6 → C2H5OH hiệu suất 75%.

Hãy viết phương trình theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ 1 tấn tinh bột.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phương trình phản ứng hóa học tạo glucozơ

(-C6H10O5-)n + nH2O → nC6H12O6

162n tấn (-C6H10O5-)n tạo ra 180n tấn nC6H12O6

Vì hiệu suất 80% nên khối lượng glucozơ thu được:

\(\frac{180n}{162n } \times \frac{80 }{100 }= \frac{8}{9}\) tấn.

Phương trình phản ứng tạo rượu etylic:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

180 tấn C6H12O6 tạo ra 92 tấn C2H5OH

Vì hiệu suất 75% nên khối lượng rượu etylic thu được:

\(\frac{8}{9} \times\frac{ 92}{180} \times \frac{75}{100 }= 0,341\) tấn.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 158 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON