YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 158 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 158 sách GK Hóa lớp 9

Nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất rắn màu trắng sau:

a) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

b) Tinh bột, glucozơ, saccarozơ.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

a)

- Hòa tan các chất vào nước, chất tan là saccarozơ.

- Cho hai chất còn lại tác dụng với iot

+ Chất nào chuyển sang màu xanh là tinh bột

+ Chất còn lại là xenlulozơ.

b)

- Hòa tan các chất vào nước, chất không tan là tinh bột.

- Cho hai chất còn lại tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư

+ Chất nào có phản ứng tráng bạc là glucozơ

+ Chất còn lại không tác dụng là saccarozơ.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 158 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON