YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 30.4 trang 38 SBT Hóa học 9

Bài tập 30.4 trang 38 SBT Hóa học 9

Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh ?

A. HNO3   

B. HCl

C. H2SO4    

D. HF

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.4

 
 

Dung dịch HF không thể chứa trong bình thuỷ tinh vì HF tác dụng với SiO2 trong thuỷ tinh:

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.4 trang 38 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1