Công thức của thủy tinh được biễu diễn dưới dạng các ôxít là gì?

bởi Mai Đào 03/06/2019

Một loại thủy tinh chứa 18.43% K2O ; 10.98% CaO ; 70.59%SiO2 ( theo khối lượng ) . Công thức của thủy tinh được biễu diễn dưới dạng các ôxít là:

Câu trả lời (1)

  • Gọi công thức thủy tinh là: \(aK_2O.bCaO.cSiO_2\)

    \(a:b:c=\dfrac{18,43}{94}:\dfrac{10,98}{56}:\dfrac{70,59}{60}=1:1:6\)

    Loại thủy tính đã cho có dạng \(K_2O.CaO.6SiO_2\)

    bởi Phạm Bá Long 03/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan