Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa dưới đây Cl2 -(1)-> HCl -(2)->CuCl2

bởi Thuy Kim 29/04/2019

Viết PTHH :

a)Chứng minh lưu huỳnh là một phi kim.

b) hoàn thành sơ đồ chuyển hóa dưới đây :

Cl2 -(1)-> HCl -(2)->CuCl2

Cl2-(3)->CuCl2

Câu trả lời (1)

 • a) lưu huỳnh có đầy đủ tính chất hóa học của 1 pk :

  +) tác dụng với kim loại : S + 2Na --to-> Na2S

  +) tác dụng với hidro : S + H2 --to-> H2S

  +) tác dụng với oxi : S + O2 --to-> SO2

  b) (1) Cl2+H2--to->2HCl
  (2) 2HCl+Cu -> CuCl2+H2

  (3) Cl2+Cu --to-> CuCl2

  bởi Nguyen Quang 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan