YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 26 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 tr 26 sách GK Hóa lớp 8

Tính phân tử khối của:

a) Cacbon đioxit, xem mô hình phân tử ở bài tập 5.

b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 C và 4H.

c) Axit nitric, biết phân tử gồm 1 H, 1N và 3O.

d) Thuốc tím (kali pemanganat) biết phân tử gồm 1K, 1Mn và 4O.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

a) Phân tử khối của cacbon đi oxit (CO­2) = 12 + 16.2 = 44 đvC.

b) Phân tử khối của khí metan (CH4) = 12 + 4.1 = 16 đvC.

c) Phân tử khối của axit nitric (HNO3) = 1.1 + 14.1 + 16.3 = 63 ddvC.

d) Phân tử khối của kali pemanganat (KMnO4) = 1.39 + 1.55 + 4.16 = 158 đvC.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 26 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON