Đơn chất là gì?

bởi ngọc trang 23/04/2019

Bài 1 : Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ :

Đơn chất tạo nên từ một .......... nên công thức hoá học chỉ gồm một ........... còn ........... tạo nên từ hai , ba ............. nên công thức hoá học gồm hai , ba ........... . Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hoá học , bằng số ............ có trong một ............ .

Câu trả lời (1)

  • Bài 1 : Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ :

    Đơn chất tạo nên từ một .....nguyên tố hóa học..... nên công thức hoá học chỉ gồm một ......kí hiệu hóa học..... còn ......hợp chất..... tạo nên từ hai , ba ......nguyên tố hóa học....... nên công thức hoá học gồm hai , ba .........kí hiệu hóa học.. . Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hoá học , bằng số .....nguyên tử ....... có trong một .........phân tử... .

    bởi Nguyễn Giang 23/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan