ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử dùng để nhận biết các dd NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4 và NaCl là:

  • A. NaOH
  • B. Quì tím
  • C. Ba(OH)2
  • D. BaCl2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thuốc thử là Ba(OH)2

  Ba(OH)2  + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

  Ba(OH)2+(NH4)2SO4 → BaSO4↓+2NH3↑+2H2O

  Ba(OH)2+Na2SO4 → BaSO4↓+ 2NaOH

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 10384

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1