ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong câu ca dao:

         Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

  Nghe tiếng sấm động phất cờ mà lên.

  Cây lúa lớn nhanh do quá trình nào trong tự nhiên?

   

  • A. Do quá trình oxi biến thành ozon làm cho không khí trong sạch hơn
  • B. Khi có sấm sét thường kèm theo mưa cung cấp nước cho cây
  • C. Cả A, B đều đúng
  • D. Quá trình chuyển hóa Nitơ trong không khí thành nitơ trong đất để nuôi cây
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi có sét (Tia lửa điện), khí nitơ và oxi trong không khí kết hợp với nhau qua các phương trình:

  N2 + O2 → 2NO

  2NO + O2  → 2NO2

  4NO2 + O2 + H2O →  4HNO3

  HNO3 + KOH   → KNO3 + H2O

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 10389

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1