ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong các công thức sau đây, chọn công thức hóa học đúng của magie photphua?

  • A. Mg3P2
  • B. Mg(PO3)2
  • C. Mg3(PO4)2
  • D. Mg2P2O7
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mg hóa trị II, P hóa trị III nên công thức của magie photphua là Mg3P2

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 10377

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1