AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công thức tổng quát oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc nhóm VA là ?

  • A. RO
  • B. R2O3
  • C. R2O5
  • D. RO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hóa trị cao nhất của các nguyên tố thuộc nhóm VA là V, Oxi hóa trị II ⇒ công thức oxit cao nhất là : R2O5

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA